Uw mening

Patiënttevredenheidsonderzoek

In 2021 heeft onze praktijk wederom een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze patiënten.

In de vragenlijst is onder andere gevraagd naar de ervaringen van onze patiënten met de:

- huisartsen

- assistentes

- praktijk/gebouw

- bereikbaarheid

- dienstverlening

Ook konden patiënten hun opmerkingen vermelden over onze huisartsenpraktijk.

Wij danken degenen die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zijn wij aan de slag gegaan om onze dienstverlening te verbeteren.

Verbeterpunten:

Er wordt door een deel van onze patiënten gebruik gemaakt van mijngezondheid.net (MgN). Door het gebruik van MgN zal de belasting aan de telefoon en balie verminderen, waardoor men minder lang aan de telefoon of bij de balie hoeft te wachten.
Komend jaar zullen wij hier ook nog meer de aandacht op vestigen, zodat meer patiënten gebruik maken van mijngezondheid.net en dat ook de functies optimaal gebruikt zullen worden door praktijk en patiënten.
De privacy aan de balie is een aantal jaren geleden al aangepakt door het plaatsen van anti-geluid.

Mijngezondheid.net is een patiëntenportaal waarmee u 24 uur per dag digitaal kunt inloggen in uw huisartsendossier. Via het portaal of de app MedGemak kunt u veel gezondheidszaken online regelen met uw praktijk. Voor meer informatie of aanmelden zie www.mijngezondheid.net

De huisartsenpraktijken in Didam zitten allemaal tegen het maximum van het aantal patiënten aan. Daarom zijn ze volgens een roulatiesysteem geopend voor het aannemen van nieuwe patiënten die in Didam zijn komen wonen. Via de website of de praktijk kunt u horen welke praktijk geopend is.