Uw mening

Patiënttevredenheidsonderzoek

Wilt u meewerken aan ons patiënttevredenheidsonderzoek? Dit kost u ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd en is volledig anoniem.

Uw mening telt

Als huisartsen en huisartsenpraktijk zijn wij er in de eerste plaats voor u. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van ons krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u ons werk en onze praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van ons kwaliteitsbeleid en wordt continu beoordeeld door het NHG, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u ons het beste mee! 

Via onderstaande links komt u bij de vragenlijsten:

Klik hier voor de vragenlijst van huisarts dr. Cornelissen

Klik hier voor de vragenlijst van huisarts dr. Olgers

Klik hier voor de vragenlijst van huisarts dr. van Haaften

Klik hier voor de vragenlijst over de praktijk

Zo werkt het:

Klik op één van de vragenlijst hierboven die u wilt starten.

Klik op  ‘vragenlijst starten’.

Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen.

Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen.

Doorloop op deze manier de hele vragenlijst en druk als u klaar bent met invullen op Vragenlijst beëindigen          

Boven de vragenlijst kunt u precies zien hoeveel vragen u heeft ingevuld, en hoeveel nog niet.

Hartelijk dank!

Ontevreden? Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer

088 - 022 91 90

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de website van SKGE.

Bezoek de SKGE website